Juridisch adviseur, gesloten

BDO Accountants & Adviseurs is een landelijk opererende organisatie van professionals die werkzaam zijn op het gebied van accountancy, belastingadvisering en consultancy ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf.

Op het hoofdkantoor van BDO te Eindhoven is plaats voor een ‘Juridisch adviseur praktijk aangelegenheden’. Deze maakt deel uit van de unit QRM & JZ en werkt in een functioneel inhoudelijk verband met de Compliance Officer en Riskmanager (van QRM) en de Bedrijfsjurist en Bedrijfsadvocaat (van JZ). Met ingang van begin 2014 hebben de afdelingen Quality & Risk Management (QRM) en Juridische Zaken (JZ) de unit QRM & Legal ingericht met als doel de werkstromen vanuit de praktijk naar QRM en JZ te bundelen.

De unit QRM & Legal behandelt alle praktijkgerelateerde juridische aangelegenheden en fungeert als (juridische) helpdesk voor de praktijk. Daarbij valt te denken aan het beantwoorden van vragen inzake algemene voorwaarden, beroepsregelgeving of wetgeving, het beoordelen (en eventueel aanpassen) van opdrachtbevestigingen of daarmee samenhangende overeenkomsten (zoals bijv. geheimhoudingsovereenkomsten, ‘Master Service Agreements’ of , ‘Subcontracting Agreements’, in- en uitleenovereenkomsten), het opstellen van zekerheidsdocumenten (m.n. pandakten), het verlenen van juridische ondersteuning bij inschrijvingen op aanbestedingen, het verrichten van werkzaamheden in het kader van ‘compliance’, het verstrekken van informatie omtrent (nieuwe) wet- en regelgeving, het adviseren omtrent juridisch aspecten van nieuwe vormen van dienstverlening (bijv. online dienstverlening).

Daarnaast behandelt de unit QRM & Legal aangelegenheden of vraagstukken die samenhangen met of voortvloeien uit bijzondere regelgeving, waarmee accountants- en (belasting) adviesorganisaties als BDO te maken hebben, zoals bijv. de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht financiële verslaggeving.

Wat wordt er van je verwacht?
Je adviseert de praktijk omtrent de wijze waarop de relatie met (potentiële) cliënten juridisch ingekleed kan of dient te worden, teneinde eventuele aan de dienstverlening verbonden juridische risico’s beheersbaar te houden.
Je betrekt, bij de advisering omtrent de naleving van bijzondere regelgeving, de gerechtvaardigde belangen van de organisatie en de collega’s en haar cliënten.
Je bent meer generalist dan specialist, aangezien je je zowel op civielrechtelijk als publiekrechtelijk terrein dient te (kunnen) bewegen. Afgezien daarvan is de inhoudelijke diversiteit aan te beantwoorden vragen of te behandelen aangelegenheden vrij groot, hetgeen een vrij brede kennis en/of ervaring op genoemde terreinen vergt om adequaat te kunnen adviseren.
De aard van de te behandelen aangelegenheden brengt met zich dat je regelmatig overleg met diverse professionals of functionarissen zal moeten plegen om voeling te houden met zowel de praktijk als de organisatie, maar ook om inhoudelijke voeding vanuit verschillende invalshoeken te krijgen.

Taakomschrijving
Adviseren van professionals omtrent de juridische inkleding van de relatie met (potentiële) cliënten;
adviseren van Compliance Officer omtrent naleving van (bijzondere) regelgeving;
adviseren van Risk Manager omtrent beheersing van (eventuele) aan (nieuwe vormen van) dienstverlening verbonden juridische risico’s;
beoordelen, aanpassen of opstellen van diverse praktijkgerelateerde documenten (waaronder
opdracht-, samenwerkings- of zekerheidsdocumenten);
opstellen van praktijkgerelateerde informatiememo’s;
volgen en signaleren van ontwikkelingen op juridisch gebied die van belang zijn voor de juridische inkleding van de relatie met (potentiële) cliënten.

Wie ben jij?

 • je hebt een afgeronde (volwaardige) universitaire studie Nederlands recht en maximaal 8-10 jaar werkervaring als jurist, bij voorkeur binnen de zakelijke dienstverlening;
 • brede kennis op civielrechtelijk terrein en (bereidheid tot opdoen van) kennis op publiekrechtelijk terrein;
 • een generalistische georiënteerdheid;
 • goede (juridische) uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling (in staat tot helder en nauwgezet formuleren, maar ook tot ‘vertalen’ ten behoeve van niet-juristen);
 • behoorlijke beheersing van de Engelse taal (zowel actief als passief);
 • ruime (maatschappelijke) belangstelling.

Competenties

 • communicatieve vaardigheid;
 • creatief en flexibel;
 • kritische geesteshouding ;
 • collegiale instelling ;
 • relativerend vermogen;
 • gevoel voor humor

Interesse?

Het betreft een fulltime functie (minimaal 0,8) met een marktconform salaris, een auto van de zaak en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. De standplaats is Eindhoven op het hoofdkantoor van BDO. Lijkt je dit een mooie mogelijkheid, mail dan je CV en motivatie naar seegers@lextra.nl. Indien je al bij ons bekent bent, laat ons dan weten dat je hier interesse in hebt. Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Fred Seegers op telefoonnummer 06-22207662.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.