Privacy

Privacy verklaring

Lextra vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar kandidaten, werkzoekenden, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers,  ZZP’ers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt.

Hoe lang?

Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, ZZP’er of (tijdelijke) werknemer uw persoonsgegevens en/of CV aan Lextra verstrekt worden uw gegevens opgenomen in de database van Lextra. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiele) zakelijke relatie zoals een (potentiele) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander bedrijf of instelling ontvangen. Wanneer u ons uw cv en/of een sollicitatie stuurt geeft u hiermee expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren totdat u aangeeft dit niet meer te willen.

Welke gegevens?

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum en e-mailadres. Voor zover dit blijkt uit uw CV of LinkedIn profiel verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, interesses en persoonlijkheidskenmerken en eventuele andere persoonlijke data. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor wervings- en selectiedoeleinden.

Met wie delen?

Deze informatie wordt alleen doorgegeven aan een specifieke opdrachtgever nadat wij met u hierover overleg hebben gevoerd en u hiervoor, telefonisch of via mail toestemming hebt gegeven. Lextra bewaart uw gegevens vanaf het moment dat u ingeschreven bent, tijdens een wervings-en selectieprocedure en ook nadien voor het geval er zich een passende vacature of interim opdracht in de toekomst voordoet. Wij verlangen van onze opdrachtgevers strikte geheimhouding en verlangen dat zij dezelfde privacy beginselen hanteren als wij.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.