Profielen Juristen

Mocht u interesse hebben in onze juristen, dan vernemen wij dit graag. Dit is overigens slechts een greep uit ons aanbod uit het verleden van de juristen (LL.M.) die wij beschikbaar hadden/hebben. Dus heeft u behoefte aan een (tijdelijke) inzet? Lextra heeft daar zeker een geschikte jurist voor beschikbaar!


Celine, junior jurist LL.M. (Limburg)

Privaatrecht (2019)

Celine heeft op 30 juni 2019 de master Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht, aan de Universiteit Maastricht afgerond na het Atheneum in 2014. De master heeft zij als erg leerzaam en interessant ervaren en daarom hoopt ze snel aan de slag te kunnen gaan in de praktijk. Het legal interimship lijkt haar een uitgelezen kans om ervaring op te kunnen doen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren. 

Ze werkt graag samen om zo tot een diepgaande oplossing te komen. Daarnaast kan ze echter ook goed zelfstandig werken wanneer dit nodig is. Verder werkt ze klantgericht waarbij ze analytisch te werk gaat en de nodige accuratesse in acht neemt. Tot slot is ze leergierig ingesteld.

Ze zou het leuk vinden om zich meer te verdiepen/specialiseren in een bepaald rechtsgebied. Hierbij gaat haar voorkeur op dit moment uit naar het Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Gelet op haar leergierige instelling is het echter ook goed mogelijk dat ze affiniteit ontwikkeld voor andere rechtsgebieden wanneer ze daarmee in aanraking komt.

Analytisch denkvermogen: gedurende de kennismaking met een casus zoekt ze naar relevante informatie en de verbanden hiertussen om tot een oplossing te kunnen komen. Tevens signaleert ze of er gegevens ontbreken die verzameld moeten worden. 

Inlevingsvermogen: het onderkennen van een situatie waarin een cliënt verkeert kan bijdragen aan het doelgericht oplossen van het conflict. Zo wordt ze bewust van de invloed van haar doen en laten op het vraagstuk van de cliënt. 

Kritisch denken: bij het zoeken naar een oplossing van een probleem speelt ze ‘advocaat van de duivel’ waardoor ook de tegenargumenten betrokken worden in de afweging. Wanneer linksom geen bevredigend resultaat bereikt kan worden, bekijkt ze of dit rechtsom wel mogelijk is.

Na haar afronding van de opleiding Privaatrecht kijkt ze er naar uit om nieuwe (praktijkgerichte) vaardigheden te leren! Haar doel is om een zelfstandig jurist te worden en als jurist door te groeien.


Geoffrey, junior jurist LL.M. (Noord-Holland)

Internet, IT en IE (2019)

Eind augustus 2019 heeft Geoffrey zijn master Internet, Intellectuele eigendom en ICT aan de UVA behaald. Zijn interesse in de Rechtsgeleerdheid heeft zich gevormd tijdens zijn werk bij XL Insurance waarbij hij veel heeft samengewerkt met juristen en voor het eerst in de praktijk kennis heef gemaakt met het recht. Hier leerde hij dat het recht een complexe maar ook dynamische wereld is vol ingewikkelde vraagstukken en onderwerpen. Dit spreekt hem erg aan, aangezien dit zorgt voor uitdagingen.

Met zowel zelfstandig werken als werken in teamverband heeft hij inmiddels veel ervaring. Hierdoor kan hij nu zowel alleen als met een groep een goed resultaat neerzetten. Ook is hij hierdoor te weten gekomen wat zijn sterke en zwakke punten zijn tijdens het werken in een team en heeft hij deze kennis kunnen gebruiken in de praktijk. Ook weet hij hierdoor dat hij ervan geniet om kennis en ervaring bij anderen op te halen, om van ze te leren en om met ze te sparren, om zo alle informatie te verzamelen die hij nodig heeft om zijn werk verder zelfstandig uit te voeren 

Tijdens zijn huidige baan, Manager bij een horeca gelegenheid, heeft hij zijn sociale- en communicatieve vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en heeft hij geleerd zich snel aan te passen aan verschillende soorten gesprekspartners. Hier geeft hij leiding aan een aanzienlijke groep werknemers (20+) is daar  multi-inzetbaar, werkt zelfstandig en anticipeert op problemen en heeft geleerd deze zoveel mogelijk te voorkomen.

Mede door zijn motivatie en zijn persoonlijkheid denkt hij dat een interimship / start als junior jurist perfect bij hem zou passen. Doordat hij later dan gepland de arbeidsmarkt instapt is hij erg gedreven om zichzelf zo snel mogelijk te ontwikkelen, te specialiseren en is hij ontzettend leergierig.


Joy, junior jurist LL.M. (Noord-Brabant)

Law & Technology (2019)

Joy is 23 en heeft na het Atheneum in 2014 in 2019 de master Law & Technology afgerond met een 7.9 gemiddeld. In deze master heeft ze zich verdiept in het intellectueel eigendomsrecht, cybercrime, e-commerce en privacy. Door middel van stages bij NautaDutilh en Hoyng Rokh Monegier heeft ze verdere ervaring opgedaan en is voor haar bevestigd dat ze in dit vakgebied verder wil.

Haar interesse is vrij breed en ze leert snel waardoor open staat voor verschillende mogelijkheden. Met haar thesis heeft ze onderzoek gedaan naar de rol van moraliteit bij Biotechnologie octrooien, hierdoor is ze in het bijzonder geïnteresseerd in de farmaceutische wereld. Naast haar studie heeft ze een 2-jarig extracurriculair programma gevolgd en is ze als bestuurslid actief geweest bij Stichting DICE.

Joy is te omschrijft zichzelf als analytisch, gestructureerd, communicatief, initiatiefrijk en doorzetter.

Haar stagebegeleider omschrijft haar als hard werkend en snel. “Ze is prettig in de omgang en deinst niet terug voor (technische) octrooirechtelijke opdrachten. Joy komt rustig over maar mag zich soms nog wat meer laten zien.”


Marije, junior jurist LL.M. (zuid west Nederland)

Ondernemingsrecht (2018)

Marije heeft eind juli 2018 haar diploma voor de master Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit behaald. Deze master heeft zij als erg leerzaam en interessant ervaren en daarom hoopt ze snel aan de slag te kunnen gaan in de praktijk. Het legal interimship lijkt haar een uitgelezen kans om ervaring op te kunnen doen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren.

Ze heeft een hands-on mentaliteit en is proactief. Ze gaat op zoek naar werk en projecten waar ze aan bij kan dragen.  Ze is nauwkeurig en accuraat. Een nette brief of document laat een goede indruk achter. Indien ze een opdracht krijgt, probeert ze deze eerst zelf uit te voeren. Ze is zelfstandig ingesteld. Ze is een betrokken en enthousiast persoon. Hard werken is belangrijk maar een goede sfeer is ook van belang. Ze is organisatorisch en kan goed prioriteiten stellen.

Tijdens een groot gedeelte van haar master is ze werkzaam geweest bij incassobureau het Invorderingsbedrijf. Haar werkzaamheden bestonden uit het opstellen van dagvaardingen voor de cliënten. De rechtsgebieden van de dagvaardingen liepen zeer uiteen. Snelheid, kwaliteit en nauwkeurigheid stonden hierbij voorop. Naast het opstellen van dagvaardingen onderhield ze contact met de cliënten. Door haar werk bij het Invorderingsbedrijf heeft ze geleerd om juridische vraagstukken op te lossen en oplossingen in duidelijke bewoordingen uit te leggen. Verder heeft ze de incassodiensten van het Invorderingsbedrijf in het buitenland uitgebreid. Het uitbreiden van de incassodiensten in het buitenland hield in het zoeken naar geschikte partners in het buitenland, onderzoek doen naar de buitenlandse markt, de juridische regelingen in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen.

Haar doel is om een zelfstandig jurist te worden en als jurist door te groeien.


Daniel, junior jurist LL.M. (midden Nederland)

Privaatrecht (2018) Intellectueel Eigendom / Privacy

Daniel heeft de master privaatrecht met als specialisatie intellectueel eigendomsrecht aan de universiteit Utrecht in 2018 in een jaar afgerond met daarvoor zijn Bachelor en Gymnasium.

Zowel tijdens zijn studie als tijdens zijn bijbaan als juridisch adviseur heeft hij ook veel ervaring opgedaan op het gebied van privacy. Hierdoor heeft hij  veel juridische kennis van het auteursrecht, portretrecht, mediarecht, merkenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, bedrijfsgeheimen, Fintech, blockchain, de AVG en misleidende en vergelijkende reclame. Hij is erg leergierig, gaat graag nieuwe uitdagingen aan en pakt dingen snel op. Hiernaast is hij erg georganiseerd en plant hij alles zorgvuldig zodat hij zijn werk op tijd af heeft en genoeg tijd heeft om zijn werk goed en netjes te doen.

Hij is iemand die graag verder leert, nieuwe ervaringen opdoet en nieuwe kennis vergaart. Hij beleeft er plezier aan om juridische puzzels op te lossen en zich op een uitdagende juridische casus te storten. Hij heeft hiernaast een groot doorzettingsvermogen en maak dingen waar hij aan begonnen is altijd netjes af. Verder kan hij goed beslissingen nemen, hij raak niet snel in paniek en door even rustig na te denken komt hij meestal wel met een oplossing die voor tevredenheid zorgt. Om problemen te voorkomen vindt hij het belangrijk om proactief te zijn en snel en efficiënt op te treden als er een juridisch probleem dreigt te ontstaan. Hij beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Hij kan prima met alle rechtsgebieden overweg, maar vanwege zijn persoonlijke interesses en zijn opleiding zou hij bij voorkeur het liefst een opdrachtgever toegewezen krijgen waarbij hij zich bezig kan houden met het intellectuele eigendomsrecht en/of privacyrecht.


Anita, junior jurist LL.M. (noord Nederland)

Ondernemingsrecht (2017)

Eind augustus 2017 heeft Anita haar master Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald. Naast haar studie heeft ze niet stilgezeten. Ze is een jaar redactielid geweest bij de Faculteitsvereniging en heeft voor het Universitair Medisch Centrum deelgenomen aan tuchtzittingen ten behoeve van het geneeskunde onderwijs. Na ondernemingen van binnen gezien te hebben wil zij via het legal interimship alle opgedane kennis en ervaring inzetten, verder uitbreiden en van toegevoegde waarde zijn.

Anita is te omschrijven als sociaal, leergierig en flexibel. Ze kan zich redden in verschillende situaties en met verschillende personen. Hierin kenmerkt Anita zich door haar no-nonsense mentaliteit en betrokkenheid. Ze toont oprechte interesse in de onderneming en de waardevolle mensen erachter zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen.

Naast haar specialisatie ondernemingsrecht heeft Anita interesse in het gezondheidsrecht en het aanbestedingsrecht. Deze drie rechtsgebieden zijn de rode draad in de tot nu toe door Anita opgebouwde carrière. Naast klachtafhandeling, rapportafhandeling en het behandelen van overige juridische vraagstukken heeft Anita tijdens haar stage in de Penitentiaire Inrichting onderzoek gedaan naar het signaleren van drugsgebruik in de PI en het effectief afhandelen van rapporten dienaangaande. Tijdens haar afstudeeropdracht bij het Universitair Medisch Centrum heeft Anita onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid van de hulpverlener op de KNO afdeling. Ondernemingen waar Anita een kijkje achter de schermen heeft mogen nemen zijn een distributiecentrum in de retailsector en een voedsel productiebedrijf.

Haar doel is om zelfstandig jurist te worden en, na bewezen diensten, advocaat.


Berend, junior jurist LL.M.

Informatierecht (2016)

Berend heeft zijn master informatierecht afgerond in 2016 en daarna gestart als consultant bij een groot consultancy bureau. Na een jaar is hij overgestapt naar de advocatuur met de focus op Intellectueel Eigendom (IP) en is nu beschikbaar via Lextra.

Hij is gefascineerd door technologie en innovatie. Dat is de reden waarom hij de master Informatierecht met focus op octrooirecht heeft gekozen. Het is zijn ambitie om te werken in de top van een bedrijf in een innovatieve sector, denk aan bijvoorbeeld biotech, pharma, medical devices.

Specifieke interesse heeft hij in innovatie en al hetgeen hierbij komt kijken, denk aan IP, R&D-contracten, distributie- en licentieovereenkomsten maar ook arbeidsrecht. Het is zijn ambitie om veel te ontdekken en zich continue te ontwikkelen waarbij hij graag nieuwe uitdagingen en rechtsgebieden leert kennen.

De ideale route met zijn achtergrond leek hem om via de octrooirecht advocatuur in te stromen op de legal afdeling van een bedrijf in een van eerdergenoemde sectoren. Nu is de advocatuur route vooralsnog niet gelukt, hij heeft goede beoordelingen gehad in zijn afgelopen stages maar er was geen match met hem als persoon of simpelweg geen plek.

Berend is enthousiast, sociaal, flexibel, commercieel en toegewijd. Hij past zich makkelijk aan en zorgt dat zijn werk op tijd af is. Hij deinst ook niet terug voor lastige opdrachten, ook niet als deze technisch inhoudelijk zijn.

De route die hij nu voor zich ziet is om direct naar het bedrijfsleven te gaan in de positie van junior legal counsel of vergelijkbare functie.


Iryna, Junior Legal Specialist (LL.M.)

International Business Law (2017)

Iryna, 23 years old graduated in 2017 for the master (LL.M.) International Business Law in Amsterdam

She moved in 2016 to the Netherlands and worked for several companies such as a payment company, an international Dutch technical company, a Law firm and a big international German technical company. At the moment she lives in the east of the Netherlands and is looking for a job in Amsterdam Area, Utrecht Area, Zwolle or Groningen Areas

Preferred Legal Areas: Commercial Law, Corporate Law, Contract Law, IP Law, Competition Law

Her legal background and current working experience as Junior Legal Specialist implemented the high-level attention to details and analytical attitude into the part of her own personality. Moreover, such skills are helping her to create the innovative solutions to increase efficiency and accuracy as well as being an effective problem solver. A fast learner, who quickly adapts to the fast-changing demands of the legal/business spheres. She is a detail oriented and organized person, who always improves skills and knowledge in different areas of life.

In addition, due to the progressive nature of the nowadays business activity and implementation of the new technologies, it is extremely interesting to experience and deal with new challenges from the legal perspective and this is inspiring to perform more and better.

She is confident that you will find her to be a competitive candidate for a legal position and that she possesses the traits you seek. She believes, her academic and professional training, combined with her passion for new challenges, development and the East-European type of thinking that gives the possibility to look at situations from the different perspective, makes she a strong candidate.

Today, companies are looking for a person with positive and creative attitude, analytical skills and strong work ethic. She believes that her background and personal character exhibits all requirements.


Anica, junior jurist (LL.M.)

Ondernemingsrecht (2018)

Anica heeft in 2015 haar bachelor rechten aan de Juridische Hogeschool in Tilburg met goed gevolg afgerond, waarna zij zich in datzelfde jaar heeft toegelegd op de premaster ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg. In 2016 is zij begonnen aan de master ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg die zij augustus 2018 cum laude heeft afgerond.

Anica heeft gedurende haar studie uiteenlopende ervaringen opgedaan bij diverse organisaties, waardoor haar juridisch inhoudelijke kennis sterk tot ontwikkeling is gekomen en zij die kennis ook op bestuursniveau kan inzetten. Zij verstaat niet alleen haar vak als jurist, maar kan ook samenwerken met andere bij de organisatie betrokken specialisaties waaronder fiscalisten en business controllers.

Haar proactieve houding en sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel brengt zij momenteel naast haar studie in de praktijk als zelfstandig ondernemer door zowel particulieren als ondernemingen te adviseren over uiteenlopende juridische kwesties.

Met Anica haalt u een gedreven, analytische en sociale persoonlijkheid in uw organisatie. Na het afronden van haar studie (eind augustus 2018) is zij toe aan een nieuwe uitdaging als bedrijfsjurist die zij hoopt te vinden in een dynamische organisatie.


Michael, junior jurist (LL.M.)

Law & Technology (2017)

Michael heeft in 2017 zijn master Law & Technology aan de universiteit van Tilburg met goed gevolg afgerond. De vakken die hij tijdens zijn masteropleiding heeft gevolgd, hebben onder meer betrekking op privacy en databescherming, het intellectueel eigendomsrecht, e-Health, ICT & Contracts, Informatierecht en biotechnologie. Op het terrein van privacy en databescherming heeft hij zowel inleidende vakken als verdiepende vakken voor meer gevorderde studenten gevolgd.

Zijn passie ligt in privacy en databescherming en met deze passie kan hij voor uw organisatie een hoop betekenen. Denk hierbij aan het AVG/GDPR proof maken van uw data (opslag), kritisch kijken naar data en privacy processen of het opstellen en nakijken van overeenkomsten die u heeft met data processors.

Hij heeft bestuurservaring zowel academisch als bij de overheid.  Zijn specialisaties: Privacy en Data bescherming, Intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht en Internet liability”

Op dit moment is hij tijdelijk werkzaam bij een klantcontactcentrum van een bank. Hier krijgt hij dagelijks te maken met datalekken en privacyvraagstukken in het klantcontact.

Hij is kritisch en resultaatgericht en tevens een enthousiaste teamspeler.

Naast zijn studie is hij actief geweest bij de juridische faculteitsvereniging van de Universiteit van Tilburg. Een van zijn functies betrof het bestuur van de afdeling van de masteropleiding Law & Technology en heeft hij diverse studie-gerelateerde activiteiten georganiseerd en bijgewoond, zoals het Europe Data Protection Congress in Brussel.

Hij is iemand de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen altijd op de voet volgt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij van 2013 tot 2015 deel heeft uitgemaakt van het provinciale bestuur van een politieke jongerenorganisatie in Nederland. De werkzaamheden binnen deze functie betroffen onder meer het onderhouden van het contact met de moederpartij in Den Haag, met andere politieke partijen op landelijk niveau alsmede de lokale afdeling daarvan.


Leyla, junior jurist (LL.M.)

Privaatrecht (2016)

Leyla heeft in 2016 haar master Privaatrecht afgerond. Gedurende haar opleiding heeft ze brede juridische kennis opgedaan, omdat ze een uitgebreide bachelor heeft genoten. In haar functie als Legal Officer na haar studie heeft ze ervaring opgedaan, onder andere op het gebied van contractenrecht, huurrecht en verbintenissenrecht.

Met Leyla haalt u een gemotiveerde, integere, sociale, zakelijke en vooral oplossingsgerichte en resultaatgerichte persoonlijkheid in uw organisatie. Competenties op het gebied van analytisch denkvermogen, goede communicatieve vaardigheden, een gezonde dosis humor en stressbestendigheid zijn op haar van toepassing. Ze heeft een flexibele instelling en kan zowel uitstekend zelfstandig of in teamverband aan de slag.

Ze ambieert een leerzame juridische functie, waarin ze zich kan blijven ontwikkelen en haar kennis en ervaring tevens in praktijk kan inzetten.


Osiris, junior jurist (LL.M.)

Internet, Intellectueel Eigendom & IT-recht (2017)

Osiris is in 2017 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in de richting van Internet, Intellectueel Eigendom en ICT-recht waar hij zich verder in wil specialiseren .

Door zijn passie voor ICT, waarbij hij steeds de grenzen van zowel de ICT als het juridische probeerde te zoeken, kwam hij terecht bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar kwam hij in aanraking met vraagstukken rondom het recht op privacy, het recht op gegevensbescherming, de spanningen tussen deze rechten en de huidige technologische ontwikkelingen. De balans is vaak nog moeilijk te vinden, en de mogelijkheid om hier betere oplossingen voor te vinden is wat hem aanspreekt en uitdaagt. Hij heeft dus niet alleen verstand van het recht, maar snapt ook hoe iets technisch in elkaar steekt. Dat is een handige vaardigheid dat ik opdrachtgevers uiteindelijk kan bieden.

Tijdens het afronden van zijn studie heeft hij gastcolleges gegeven aan de universiteit over intellectueel eigendomsrechten in de digitale omgeving. Daarnaast heeft hij aan jong en ervaren professionals workshops gegeven met betrekking tot de Internationale/Europese regelgeving ter aanzien van het Intellectueel eigendom en de sociale, economische en culturele impact hiervan.

Osiris is analytisch sterk, klant- en resultaatgericht, flexibel en integer.


Floris, junior jurist (LL.M.)

Privaatrecht (2014)

Floris is in het bezit van een bachelor Fiscaal Recht en o.a. een extra curriculair vak Internetrecht. In 2014 heeft hij zijn master Privaatrecht afgerond. Bij zijn huidige werkgever is Privacywetgeving een belangrijk item waar hij werkzaam in is.

Zijn motivatie voor het juridische komt voort uit het dienstbaar zijn. Het vertalen van juridische wirwar in praktische handvatten voor betrokkene, collega’s en cliënten geeft hem motivatie om het beste uit zichzelf te halen. Het schrijven/verstrekken van adviezen is leerzaam en interessant. Als echter de vervolgvraag is: “…en hoe nu verder?”, kun je naar zijn mening weer opnieuw beginnen. Een advies dient niet alleen (juridisch) juist te zijn maar binnen een organisatie/situatie gelijk kunnen worden toegepast.

Hij denkt graag in oplossingen en niet in problemen, waarbij hij niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen hij gedaan/gezegd heeft. Van kritiek, feedback, begeleiding en sparringsmomenten wil hij kunnen leren, zodat hij dat kan gebruiken om nog doelmatiger te werken. Hij is niet bang om de handen uit te mouwen te steken, uit zijn comfortzone te stappen en zelfstandig of in teamverband projecten op te zetten.

Volgens de Myer-Briggs Type Indicator test komt hij (nog steeds) uit bij het ‘ESFJ’-profiel: Extraverted, Sensing, Feeling, Judging.

Hij houdt van humor en is erg geïnteresseerd in mensen ongeacht achtergrond, discipline of vakgebied. Zijn interesses zijn daarom heel breed; hij daagt zichzelf graag uit en leert op dit moment Spaans en een programmeertaal (ICT). Daarnaast loopt hij de marathon.

Het werken voor een gemeente is voor mij een nieuw terrein, maar wel eentje waar hij een uitdaging in ziet. Voor zijn gevoel doet een gemeente niet onder voor het bedrijfsleven. Elke omgeving heeft zijn eigen charme.

Naast de bestaande juridische vraagstukken zijn door de decentralisering, die sinds 2015 gaande is, taken van het Rijk overgeheveld naar gemeenten, dit brengt nieuwe juridische uitdagingen met zich mee. De charme van het werken bij een gemeente is het oplossen en begeleiden van bestaande en nieuwe juridische uitdagingen binnen het veranderende politieke spectrum met als voorbeeld de nieuwe privacywetgeving (AVG) mei 2018.


Lennart, junior jurist (LL.M.)

Law & Economics (2016 )

Na het succesvol afronden van zijn masteropleiding Law & Economics eind 2016 aan de Universiteit Utrecht is Lennart nu op zoek naar een baan een waarmee hij zijn juridische carrière een vliegende start kan geven. Hij zou graag direct aan de slag willen als jurist binnen de (semi) publieke sector omdat hij het gevoel heeft hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan meer dan alleen zijn eigen belang. Tegelijkertijd wil hij zichzelf verder kunnen ontwikkelen als jurist, zowel in de praktijk als op theoretisch vlak.

Het opleidingstraject en de inhoudelijke werkzaamheden als juridisch trainee bij Lextra lijken hem dan ook perfect om op zijn wensen aan te sluiten en is hij ervan overtuigd dat zijn kwaliteiten perfect aansluiten op deze functie.

Ondanks dat hij pas recentelijk is afgestudeerd heeft hij inmiddels meer dan zes jaar ervaring binnen de juridische praktijk. Hij heeft gedurende zijn gehele studie en ook erna als juridisch-secretarieel medewerker bij een advocatenkantoor in Utrecht gewerkt. Tijdens zijn werk heeft hij talloze bezwaar- en beroepzaken tegen diverse overheidsinstanties voorbij zien komen, met name op het gebied van sociale zekerheid, vreemdelingenrecht en algemeen bestuursrecht. Ook heeft hij zich regelmatig verdiept in de wet- en regelgeving op dit vlak. Daarnaast heeft hij ook veel inzicht gekregen in verschillende gerechtelijke procedures op andere rechtsgebieden, zowel inhoudelijk als procedureel. Dankzij deze baan heeft hij geleerd zichzelf goed mondeling en schriftelijk uit te drukken, in een team te werken en onder druk zorgvuldig te blijven.

Ondanks dat hij zichzelf tijdens zijn studie en werk al breed ontwikkeld heeft op het juridische- en persoonlijke vlak, weet hij dat er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering is. Hij is dan ook zeer gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Die motivatie blijkt ook uit het honoursprogramma van het Utrecht Law College dat hij heeft gevolgd naast zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht; ook hier stond verdieping naast het standaard curriculum centraal.

Lennart is communicatief vaardig, analytisch sterk, heeft gevoel voor verhoudingen, is integer/betrouwbaar en sociaalvaardig.


Morena, junior jurist (LL.M.)

International Business Law (2012)

Morena heeft in 2012 de master studie International Business Law met genoegen afgerond met een gemiddeld eindcijfer van 7,9.

Direct na haar afstuderen heeft ze een lang bewaarde wens waargemaakt en is ze verhuisd naar Italië. Hier heeft ze verschillende werkervaringen opgedaan waarbij ze voornamelijk haar talenkennis en communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld heeft. Hoewel haar liefde voor het land diep gaat, heeft ze moeten constateren dat de heersende bedrijfscultuur en carrière mogelijkheden in Italië afdoen, niet alleen aan haar academische achtergrond, maar voornamelijk aan eigenschappen waar ze door haar opvoeding en studie in Nederland erg aan gehecht is zoals zelfstandigheid en het kritisch naar dingen kijken. Hierdoor bleek het land op professioneel vlak incompatibel voor haar en na vijf jaren heeft ze ervoor gekozen terug te keren naar Nederland.

Aangezien ze haar interesse in een functie gerelateerd aan haar rechtenstudie nooit heeft verloren zou ze dit nu graag verder op willen pakken. Een legal traineeship lijkt mij daarom de perfecte mogelijkheid om me weer in het juridische vak te verdiepen en verder opgeleid te worden.

Ze is van nature erg nieuwsgierig en ondernemend, iets wat blijkt uit het feit dat ze op 18 jarige leeftijd naast haar studie een eigen bedrijf is gestart welke nog steeds actief is onder een nieuwe eigenaar. Daarnaast acht ze zichzelf communicatief vaardig met enige ervaring met het spreken voor grote groepen en is ze in het bezit van een groot doorzettingsvermogen.


Janiska, junior jurist (LL.M.)

Privaatrecht (2017)

Sinds het halen van haar Bachelor Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2009 heeft ze ervaring opgedaan in het begeleiden en adviseren van collegae en cliënten op juridisch gebied. Voor deze clientèle, onder andere particulieren en directie, heeft ze werkzaamheden verricht op het gebied van o.a. aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Verder heeft ze praktijkervaring in het beoordelen en opstellen van diverse (internationale) contractuele documenten.

Inmiddels is ze in het bezit van haar master Privaatrecht en toe aan een volgende stap in haar carrière.

Via Lextra heeft ze 2 jaar bij een landelijk accountantskantoor gewerkt. Deze opdrachtgever beschreef haar als volgt. “Janiska gaf bij het verrichten van haar werkzaamheden steeds blijk van een oplossingsgerichte houding en een praktische benadering. Zij voelde zich bovendien verantwoordelijk voor hetgeen zij deed en zij wilde dat dan ook zo goed mogelijk doen. Als persoon is Janiska communicatief, dienstverlenend, flexibel en loyaal ingesteld. Zij toonde zich bovendien steeds enthousiast, geïnteresseerd en leergierig. Dit alles maakte haar tot een collega waarmee het prettig samenwerken was.”

De diversiteit en afwisseling van juridisch werk zijn een aantal drijfveren die ze erg belangrijk vindt. Ze is leergierig en standvastig en dit is nodig om scherp te blijven en te ‘groeien’. Ze floreert in een werkomgeving waarin een zekere vrijheid wordt gegeven en eigen initiatieven gewaardeerd worden. Bij het verrichten van haar werkzaamheden geeft ze steeds blijk van een oplossingsgerichte houding en een praktische benadering. Ze voelt zich tevens verantwoordelijk voor hetgeen ze doet en wil dat dan ook zo goed mogelijk doen. Vanuit haar proactieve houding kan ze verder kijken dan alleen haar eigen werkzaamheden en dit maakt haar ook sterk als teamplayer. Haar doelstelling is het leveren van kwaliteit en dat bereikt ze vanuit haar ambitieuze en structurele werkwijze: zorgvuldig analyseren en formuleren. Ze is communicatief, dienstverlenend, flexibel en loyaal ingesteld. Ze toont zich bovendien steeds enthousiast, geïnteresseerd en leergierig.


Kristian, junior jurist (LL.M.)

Staats- en Bestuursrecht (2016)

Kristian heeft begin 2016 zijn Master Staats- en Bestuursrecht afgerond en is direct gestart bij de IND. Daarna heeft hij via Lextra voor een consortium van partijen de volgende werkzaamheden verricht. Onderzoek, schrijven van deliverables (zoals de risicoanalyse), begeleiding projectteam, bijwonen van/adviseren tijdens projectbesprekingen, organiseren en bijwonen gesprekken met externe belanghebbenden (zoals Rijksdienst voor ondernemend Nederland en Autoriteit consument en Markt).

Hij is in staat om ook buiten de tijdens zijn opleiding behandelde stof rechtsonderwerpen snel eigen te maken. Doordat hij breed in het Nederlandse recht is geschoold, zich reeds in meerdere onderwerpen buiten zijn specialisatie heeft verdiept en hij bij zowel zijn werk als juridisch adviseur als bij de IND o.b.v. dossiers zaken behandel(de) heeft hij geleerd binnen korte tijd door te dringen tot de kern van een (rechts)vraag en een scherpe analyse te maken van de relevante regelgeving en omstandigheden om uiteindelijk met een logische redenering tot een duidelijke conclusie te komen. Hierdoor kan hij zich zelfstandig en vaak op eigen initiatief in tot dan toe minder of onbekende rechtsgebieden binnen afzienbare tijd eigen maken.

“The sky is the limit.” Een uitdrukking die aangeeft hoe hij in het leven staat. Niet alleen streeft hij ernaar om zelf de grenzen van zijn kennen en kunnen op te zoeken, ook de mensen om hem heen steunt hij met plezier om hetzelfde te doen. Zijn capaciteiten zet hij met een open houding in om altijd kwaliteit te kunnen leveren. Hier kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren. Als adviseur heeft hij door regelmatig als tussenpersoon te fungeren in delicate kwesties geleerd dat communicatie een essentiële vaardigheid is welke minstens zo belangrijk is als inhoudelijke kennis.


Ella, junior jurist (LL.M.)

European Union Law (2016) Public International Law (2016)

Haar affiniteit met publiekrechtelijke zaken en vooral met het Europees recht wordt gereflecteerd door haar academische en professionele keuzes. Met betrekking tot de eerste, heeft ze, na het behalen van haar bachelor rechtsgeleerdheid in 2011, in 2016 twee masters succesvol afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Haar streven om creatieve en doelgerichte oplossingen te vinden voor vraagstukken die voortkomen uit huidige maatschappelijke ontwikkelingen is aangetoond door de resultaten en de feedback die ze heeft gekregen voor haar twee master scripties, die complexe Internationale en Europees Publiekrechtelijke onderwerpen behandelden. Haar juridische kennis sluit dus goed aan bij het Legal Interimship bij Lextra.

Ella is gemotiveerd en optimistisch, en beschikt over een goed ontwikkelde doorzettings- en empathisch vermogen. Door haar sociale karakter en haar zoektocht naar nieuwe manieren om haarzelf op professioneel en persoonlijk niveau te ontwikkelen, heeft ze geleerd om zich snel aan te passen aan de veranderende situaties. Door haar ervaring in multiculturele bedrijven, met mensen van verschillende achtergronden, kan ze goed zowel zelfstanding als in teamverband presteren.


Kai, junior jurist (LL.M.)

Privaatrecht (2015)/ Ondernemingsrecht

Kai heeft zijn master Privaatrecht afgerond in 2015 en tijdens zijn werkervaring daarna gericht op het ondernemingsrecht.

Momenteel heeft hij twee verschillende functies. Voor een overeenkomsten website stelt hij contracten op voor het MKB en publiceert hij informatieve, juridische artikelen. Daarnaast is hij fulltime werkzaam als bedrijfsjurist, waar hij fungeert als juridische vraagbaak voor diverse organisaties in de textielbranche en hij leiding geeft aan de B2C klachtencommissie. Ook treedt hij op in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank en de overheid.

Met zijn kennis van en ervaring in diverse rechtsgebieden is hij in staat om zich te profileren als juridische vraagbaak voor diverse opdrachtgevers en kan hij complexe, juridische vraagstukken op een pragmatische en creatieve wijze oplossen, zulks al dan niet in teamverband.

Hij ambieert een functie waarin hij het belangen van diverse opdrachtgevers op een bevredigende manier kan behartigen. Hij wil zich graag verder ontwikkelen, en daarbij op een proactieve en positieve wijze bijdragen aan een organisatie.


Vera, junior jurist (LL.M.)

Privaatrecht/Arbeidsrecht (2016)

Vera is haar studie begonnen met een brede interesse in de verschillende rechtsgebieden, waardoor ze zowel de Bachelor Rechtsgeleerdheid als de Bachelor Fiscaal Recht heef afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. In het laatste jaar van haar bachelor heeft ze gekozen voor een uitwisseling met de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Deze uitwisseling had voor haar speciale academische waarde, omdat ze heeft kunnen zien hoe het recht benaderd wordt aan een andere universiteit in een andere cultuur.

In 2014 is zij begonnen aan de master Privaatrecht: privaatrechtelijke rechtspraktijk. Tijdens haar stage bleek ze bijzondere interesse te hebben in het arbeidsrecht. Dat is de reden geweest om naast een master Privaatrecht ook een master Arbeidsrecht te volgen. Deze studie heeft ze in 2016 met een gemiddelde van een 8 afgerond. Vanwege haar enthousiasme voor de studie en om zich verder te ontwikkelen heeft ze gewerkt als student-assistent bij de leerstoelgroep arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Daarnaast heeft ze twee maanden stage gelopen bij Baker & McKenzie op de employment afdeling.

De verschillende studies die ze heeft gevolgd, geven al aan dat ze leergierig is. Het Legal Traineeship bij Lextra biedt haar de kans om ook nu nog, na het afronden van haar studies, zich verder te ontwikkelen. Het feit dat je onder begeleiding van een ervaren jurist werkzaam zal zijn draagt hier in grote mate aan bij.


Jeffrey, junior jurist (LL.M.)

Ondernemingsrecht (2014)

Jeffrey heeft zijn master Bedrijfsrecht (Ondernemingsrecht) in 2014 afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft hij ruime sales ervaring opgedaan. Mede daardoor is hij sociaal en communicatief sterk en beschikt hij over veel mensenkennis. Hij is erg enthousiast en gedreven om het maximale uit zichzelf te halen.

Tijdens zijn stage bij Wessel Tideman Sassen Advocaten te Den Haag hield hij zich onder meer bezig met het maken van notities voor advocaten op het gebied van bestuursrecht, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. Momenteel is hij werkzaam als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor. Ook in deze functie ondersteund hij de advocaten op alle rechtsgebieden, voornamelijk civielrecht (ondernemingsrecht, huurrecht, algemene verbintenissenrecht). Hij schrijft procesadviezen, maakt notities en zoekt jurisprudentie uit voor de website en de nieuwsbrieven.

Hij ziet het Legal traineeship als een mooie uitdaging om voor een van de opdrachtgevers juridisch zijn steentje bij te dragen. De kennis en ervaring die hij heeft opgedaan tijdens zijn studie en op de advocatenkantoren kan hij goed gebruiken in het traineeship om zich vervolgens verder te ontwikkelen als bedrijfsjurist.


Isabelle, junior jurist (semi) overheid (LL.M.)

Isabelle

Staats- en Bestuursrecht (2015)

Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in het staats- en bestuursrecht, omdat ze de regels tussen de overheid en burger fascinerend vindt. De beleidsvrijheid die de overheid krijgt, de invulling die de overheid hier aangeeft, belangenafwegingen en de vele ontwikkelingen binnen het bestuursrecht maken dit voor haar het ideale werkgebied.

Ze is ervan overtuigd dat ze met haar kennis en kwaliteiten een bijdrage kan leveren binnen de ontwikkeling van de overheid. Van nature is ze namelijk een leergierig persoon, die graag initiatief toont en op zoek gaat naar mogelijkheden. Zo ging haar masterscriptie over de wijzigingen van het gebiedsverbod in de wet MBVEO, waarbij ze ook heeft gekeken naar (betere) alternatieven dan het inzetten van een gebiedsverbod. Ze vindt het van belang niet alleen te kijken naar de samenhang, maar ook naar ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor de toekomst. Ook heeft ze tijdens haar studie en haar werk als docent, student voorlichter en commercieel medewerker geleerd te communiceren met verschillende doelgroepen waardoor ze snel de essentie van het probleem in kaart kan brengen en resultaatgericht te werk kan gaan. Daarnaast is ze door de combinatie van het hbo en de universiteit in staat om op een praktische en directe manier te adviseren.


Thom, junior jurist (semi) overheid (LL.M.)

Thom

Staats- en Bestuursrecht (2016)

Thom heeft, na binnen één jaar zijn propedeuse te hebben gehaald, begin 2016 zijn Master Staats- en Bestuursrecht afgerond. Aan het begin van het derde jaar heeft hij een minor gedaan in Engeland. Hij heeft daar vijf maanden gestudeerd aan de Universiteit van Leeds. Na afronding van zijn Master is hij drie maanden in Valencia geweest om zijn Spaans te verbeteren. Momenteel is hij als coördinator en juridisch adviseur betrokken bij de Rechtswinkel Noord-Holland Noord.

Tijdens zijn stage in de advocatuur is hij betrokken geweest veel verschillende zaken en is hij bijvoorbeeld met een partner mee geweest naar de Raad van State voor een omgevingsrecht zaak tegen een gemeente. Tijdens zijn stage is hem duidelijk geworden dat achteraf betrokken worden in juridische zaken hem minder aanspreekt. Hij vindt het veel constructiever om eerder in het proces betrokken te worden bij een gemeente. Hij wil zijn carrière vooral op het bestuursrecht en het omgevingsrecht richten.

Enkele van zijn karaktereigenschappen die van belang kunnen zijn voor een juridische functie in een gemeentelijke organisatie zijn:
open-minded, hulpvaardig, proactief, flexibel, accuraat, integer en leergierig.


Laura, junior jurist (LL.M.)

Laura

Intellectueel Eigendom (2012)

In 2012 heeft Laura de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit afgerond en is ze gedurende de daaropvolgende twee jaar gaan werken en reizen. Sinds oktober 2015 woon Laura weer in Amsterdam en werkt ze momenteel aan een app om eerlijk en duurzaam gemaakte producten en sociale ondernemers zichtbaarder en makkelijker vindbaar te maken. Inmiddels werkt ze hier in teamverband aan.

Na een stage in 2014 in intellectueel eigendomsrecht is ze zich gaan specialiseren met een master intellectueel eigendom aan Glasgow University. Tijdens deze master was ze in de hoedanigheid van bestuurslid van de IP Society betrokken bij diverse activiteiten van CREATe en raakte ze zijdelings meer en meer geïnteresseerd in het duurzame bedrijfsleven en het sociaal ondernemerschap. Ze is toen een blog gestart en heeft ten behoeve daarvan in deze periode enkele ondernemers en initiatieven ge(skype)ïnterviewd, waaronder Bea Johnson (California), Plastic Bank (Canada) en Phonebloks.

Vanwege haar voorliefde voor het intellectueel eigendomsrecht en omdat ze in de toekomst graag in dit rechtsgebied zou willen werken, wellicht op den duur met als primaire focus het duurzame bedrijfsleven, is ze sinds kort op zoek naar een baan als jurist in het intellectueel eigendoms- en ondernemersrecht.

Ze is te omschrijven als accuraat, hardwerkend, enthousiast, zelfstandig, ambitieus met sterke sociale eigenschappen.


Bjorn, junior jurist (LL.M.)

Bjorn

Ondernemingsrecht (2015)

Bjorn heeft in 2015 zijn master ondernemingsrecht en master strategy (bedrijfskunde) afgerond. Toen hij het Legal Interimship van Lextra tegenkwam raakte hij direct enthousiast, omdat dit programma perfect aansluit bij zijn wensen en interesses.

Wat hem met name onderscheidt van andere juristen, is dat hij niet alleen juridisch inhoudelijk sterk is, maar door zijn tweede studie ook bedrijfskundige kennis in huis heeft. Zijn sterke analytische vermogen is hierbij ook van grote waarde. Met het winnen van de Universiteitsstrijd Rechten 2015 heeft hij aangetoond dat hij het verschil kan maken onder de beste juridische studenten van Nederland. Verder is hij leergierig, initiatiefrijk en nauwkeurig.

In zijn master heeft hij zich toegelegd op het ondernemingsrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Daar hij breed geïnteresseerd is in de juridische kant van het bedrijfsleven, staat hij open voor functies in de richting van bijvoorbeeld het IE recht, contractenrecht en het arbeidsrecht.

Door zijn dubbele studie is hij erg geïnteresseerd geraakt in de juridische kant van het bedrijfsleven. En zou dan ook graag een functie als bedrijfsjurist bekleden. De combinatie van directe verantwoordelijkheden in de praktijk, begeleiding door een senior jurist en uitgebreide opleidingsmogelijkheden in het Interimship biedt hem een goede omgeving om zich te ontwikkelen als jurist.


Margriet, junior jurist (LL.M.)

Law & Technology

Law & Technology (2014)

Medio 2014 heeft zij de Masters International Business Law en Law & Technology met genoegen afgerond. De eerstgenoemde opleiding combineerde theoretische kennis met een praktische aanpak. Tijdens dat academische jaar heeft zij kennis opgedaan met betrekking tot corporate governance, innovatie en mededingingsrecht. De tweede Master zag op de functie van het recht binnen de dynamische wereld van de technologie. Daarin heeft zij onder andere geleerd over privacy en data bescherming, ICT contracten en intellectueel eigendom. De interesse voor dit rechtsgebied heeft zich niet beperkt tot de studieboeken. Naast haar Master heeft zij namelijk de functie van algemeen bestuurslid bij Magister JFT | E-Law bekleed. Ook heeft zij na haar studie een stage gelopen bij AKD binnen de sectie IE/IT.

U zult aan haar een hardwerkende, eerlijke en vriendelijke jurist hebben die goed omgaat met stress en zeer toegewijd is. Haar taken volbrengt ze serieus en professioneel, hoewel ze ook een gezonde dosis humor bezit. In haar omgeving wordt zij gezien als een leergierig en sympathiek persoon die uitdagingen niet uit de weg gaat. Ze is ervan overtuigd dat ze vanwege haar motivatie en positieve werkhouding uitstekend geschikt is om een bijdrage te leveren aan het succes van uw organisatie.


Teun, junior jurist (LL.M.)

Law&Technology

Law & Technology (2015)

Teun afgestudeerd in januari 2015 heeft de master Law & Technology gekozen omdat hij erg geïnteresseerd is in IT-recht en technologie in het algemeen. Tijdens zijn master heeft hij zich verdiept in Europees en internationaal IT recht, in het bijzonder in ICT-contracten, cybercrime en intellectueel eigendom. Voor zijn masterscriptie heeft hij onderzocht welke impact het Smart Borders initiatief van de Europese Commissie zal hebben op de privacy van reizigers en deze getoetst aan de Europese wetgeving voor databescherming.

Verder heeft hij tijdens zijn studie in de band Afterpartees gespeeld als drummer. Na optredens door heel Nederland en het buitenland kregen ze een platencontract bij Excelsior Recordings. Eind 2013 heeft hij er toch voor gekozen om zijn studie af te ronden en te stoppen met de band. Op Pinkpop 2014 heeft hij zijn laatste show met de band gespeeld.

Hij is een echte teamspeler, heeft een praktische instelling en kan goed probleem oplossend denken en klantgericht werken. Kortom, hij is zeer gemotiveerd om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met een open, frisse en leerbare houding.


Marloes, junior jurist (LL.M.)

junior jurist

Privaatrecht (2013)

Marloes heeft zich tijdens en na het behalen van haar master Privaatrecht in 2013 in de adviespraktijk van een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeids-, pensioen- en verzekeringsrecht gericht op zowel particuliere als zakelijke cliënten.

Haar werkzaamheden bestonden o.a. uit het beoordelen en opstellen van contracten, reglementen en statuten; voorbereiden van processtukken; verzorgen van correspondentie aan cliënten en wederpartijen; verzorgen van de termijnbewaking; bijhouden van actuele literatuur en jurisprudentie; voorbereiden en geven van cursussen aan andere juristen in het vakgebied; coördineren secretariaat.

Ze heeft besloten om haar carrière een andere wending te geven en zou haar kennis en ervaring graag inzetten binnen de gemeentelelijke overheid.  Via Lextra heeft ze onder andere gewerkt bij DHL in verband met zwangerschapsvervanging als legal assistant.

Ze is te accuraat, hardwerkend, snel van begrip, flexibel, informeel, behulpzaam, zelfstandig. Ze is een native speaker Nederlands en Engels.


Claudia, junior jurist (LL.M.)

claudia

Privaatrecht (2011)

Tijdens haar opleiding Rechtsgeleerdheid, specialisatie Privaatrecht groeide haar passie om werkzaam te zijn in de juridische wereld. Tijdens de studentenrechtbank werd ze een waar natuurtalent genoemd en toegelaten tot het Honours College (een programma voor excellente studenten). Haar zelf in te delen punten wijdde ze onder andere aan het lopen van een student stage, waar ze veel kennis en ervaring op deed. Ze schreef zelfstandig juridische stukken, zocht de meest recente en relevante literatuur op voor lopende zaken en genereerde brieven aan cliënten.

Na haar opleiding vond ze het van belang om zichzelf te blijven ontwikkelen en om enige levenservaring op te doen. De afgelopen tweeënhalf jaar is ze daarom al werkend de wereld over gereisd als professioneel fotomodel. Een unieke en leerzame ervaring. Nu zou ze niets liever willen dan een kans om verder te leren en zich te specialiseren. Ze bezit erg veel doorzettingsvermogen daarnaast is ze onder andere flexibel, leergierig en communicatief sterk.


Soleil, junior jurist (LL.M.)

soleil

Bedrijfsrecht (2014)

In juli 2014 is Soleil afgestudeerd met een master Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar scriptie heeft als onderwerp de internationale harmonisering van het octrooirecht. Tijdens haar studie heeft ze zich ook op andere vlakken ontwikkeld. Onder andere via deelname aan commissies en een bestuur is ze erachter gekomen dat ze een teamspeler is. Ze heeft veel samengewerkt en verantwoordelijkheden gedragen. Naast haar studie aan de Erasmus heeft ze een semester aan de Universiteit van New South Wales in Sydney, Australië gestudeerd. Door deze uitstap heeft ze een beter begrip van de common law gekregen en internationale ervaring opgedaan. Hier heeft ze onder andere het vak International and Comparative Intellectual Property gevolgd. Ze heeft veel geleerd van het samenwerken en discussiëren met mensen uit verschillende culturen. Daarnaast heeft ze haar Engels op juridisch gebied aangescherpt. In september en oktober 2014 heeft ze stage gelopen op de sectie Intellectueel Eigendom & ICT bij Kneppelhout & Korthals Advocaten in Rotterdam. Hier kwam ze in aanraking met verschillende aspecten van het intellectueel eigendomsrecht, zoals het woord- en beeldmerk en het IT recht. Het ging haar goed af om zelfstandig juridische adviezen te schrijven.

Ze is gedreven, ambitieus en wil zichzelf zowel op professioneel als persoonlijk vlak verbeteren. Werken in een internationale omgeving is voor haar een interessante uitdaging.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.