Reorganisaties

Reorganisatieplannen… nu doen of wachten?

Een erg actueel onderwerp binnen het ontslagrecht betreft het collectief ontslag als gevolg van een reorganisatie. Een juiste aanpak is om meerdere redenen van groot belang. Enerzijds dient rekening gehouden te worden met de financiële belangen van de organisatie en, anderzijds, met de belangen van alle medewerkers. Zowel degene die door een reorganisatie worden getroffen maar zeker ook de medewerkers die na de reorganisatie de onderneming voort zetten.

Om een reorganisatie zo efficiënt mogelijk te doen verlopen is het van belang om de verschillende specialisten in een zo vroeg mogelijk stadium bij het proces te betrekken. Dit met name specialisme op de gebieden Finance, Legal en HR. Gezamenlijk kunnen zij de omvang en de impact van de reorganisatie met een onderneming inventariseren en tot een Plan van Aanpak komen.

Collectief ontslag?

Indien in een periode van 3 maanden 20 of meer medewerkers worden getroffen door ontslag is er, wettelijk gezien, sprake van Collectief Ontslag en dient dit op voorhand gemeld te worden bij het UWV. Indien de Wet Melding Collectief Ontslag niet juist wordt toegepast dan kunnen, achteraf, verleende ontslagen worden vernietigd waardoor de betreffende medewerkers weer bij de onderneming in dienst zijn. Het is uiteraard zaak om hierop te anticiperen.

In het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 kan een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst -na van het UWV verkregen toestemming- is opgezegd dit ontslag aanvechten bij de kantonrechter die een ontslag kan vernietigen waardoor de betreffende medewerker weer bij de onderneming in dienst is. Op deze wijze kan worden doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad.

De ontslagvergoeding, ook wel kantonrechtersformule genoemd, en zoals deze tot nu toe vaak als vuistregel wordt gehanteerd, is niet in de wet vastgelegd. De transitievergoeding die voor iedere medewerker geldt vanaf 1 juli 2015 staat vast, echter is er voor de rechter ruimte om –daarnaast- een billijke vergoeding toe te kennen.

Het is zeer de vraag of deze wijzigingen met betrekking tot de wetgeving rond ontslag het voor bedrijven eenvoudiger maakt om te reorganiseren. In de vorige regelgeving was het duidelijk wat voor een onderneming aan procedures te wachten stond en mogelijk –achteraf- konden ontstaan.

Wij komen graag bij u langs om onze expertise toe te lichten. Dit kan gecombineerd met experts op het gebied van Finance en HR met wie wij in het verleden goede ervaringen hebben opgedaan om een reorganisatie professioneel en efficiënt te doen verlopen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.